Sponsor worden?

Sponsoring: een sportief gebaar!


1. Inleiding

Hieronder maakt u kennis met HC Nova. Wij geven aan welke sponsordoelen ons voor ogen staan en welke mogelijkheden er zijn op het gebied van sponsoring binnen onze vereniging. Wij zijn van mening dat sponsoring tweerichtingsverkeer is, waarbij zowel sponsor als vereniging sponsordoelen moeten kunnen bereiken.


2. Kernwaarden HC Nova

HC Nova is opgericht op 1 augustus 2013, als gevolg van een fusie tussen HCC Heerlen en HC Kerkrade. Onze leden wonen hoofdzakelijk in Kerkrade, Heerlen, Landgraaf, Klimmen, Simpelveld, Voerendaal en Hoensbroek. HC Nova telt op dit moment zo’n 650 leden.

HC Nova wil een laagdrempelige vereniging zijn, waarbij de volgende kernwaarden leidend zijn:

1. Sportiviteit en respect

2. Club voor families, jonge volwassenen en studenten

3. Focus op hockeytechniek en spelplezier (opleidingsvereniging)

4. Actieve inzet en betrokkenheid ouders en leden

5. Contributie vergelijkbaar met omringende sportverenigingen

6. Gezondheid en milieubewustzijn

7. Samenwerking met scholen, buurtwerk en bedrijfsleven om op die manier breed verankerd te zijn in de sociale omgeving

Kortom: prestatie, afgewisseld met ontspanning en ontmoeting!


3. Waar staan wij in 2018?

Over enkele jaren wil de vereniging de volgende doelen hebben bereikt:

 1. Een ledenbestand van tussen de 700 en de 900 leden.
 2. Een volwaardige accommodatie op een sportpark met drie velden.
 3. Een multifunctioneel clubgebouw dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt als kinderopvang of ontmoetingsplaats. Ook zouden in het gebouw bedrijfslunches of congressen kunnen worden georganiseerd.
 4. Een Heren 1-team en een Dames 1-team dat minimaal in de 2e klasse speelt.
 5. Een goede getalsverhouding tussen het aantal leden in de jongste jeugd, junioren, senioren en veteranen. Hierbij streven we naar doorgroei vanuit de jongste jeugd naar de veteranen bij HC Nova.


4. Hockey in Nederland

Belangrijke informatie over hockey in Nederland:

 • Hockey is een van de snelst groeiende sporten met ca. 230.000 hockeyers
 • Circa 330 verenigingen
 • Totaal bereikbare doelgroep is circa 600.000
 • Gezinnen met jonge kinderen zijn oververtegenwoordigd
 • Circa 51% van de leden is jonger dan 20 jaar
 • Hockey-imago internationaal: goud, zilver, brons Athene, Sydney, Atlanta, wereldkampioen & Champions Trophy

Enkele steekwoorden:

 • sterke betrokkenheid gezin
 • dames en heren
 • hoog aanzien
 • positief imago
 • teamsport en familiesport
 • kwaliteitsuitstraling
 • dynamische sport
 • eigen accommodaties
 • grote verenigingen
 • geen geweld

5. Hockey bij HC Nova

Kenmerken van onze hockeyvereniging:

 • Potentieel grootste sportvereniging Parkstad
 • Jonger dan 18 jaar: 550 leden
 • Ouder dan 18 jaar: 150 leden
 • Leden en ouders zijn sociaal betrokken mensen
 • Veel ouders van jeugdleden hebben zelf geen hockeyachtergrond
 • Senioren zijn hoofdzakelijk studenten en jong werkenden.
 • Leden wonen hoofdzakelijk in Kerkrade, Heerlen, Landgraaf, Klimmen, Simpelveld, Voerendaal en Hoensbroek.
 • Aantal jeugd teams: 45
 • Aantal senioren teams: 6
 • Accommodatie is 2.000 uur per jaar bezet
 • Media-aandacht
 • Landelijke hockey-pers (www.hockey.nl, Hockey Style Magazine)
 • Lokale pers (Limburgs Dagblad, De Trompetter)
 • Media lokaal (Radio Parkstad, L1 radio, L1 TV) 

6. Sportsponsoring

·"Give to get”

Sportsponsoring is een zeer ‘sympathiek’ instrument waarmee u uw communicatiestrategie kunt ondersteunen. Het stelt u in staat om uw bedrijfsnaam, product, of dienst dynamisch te presenteren, terwijl u tegelijkertijd een belangrijke rol speelt als supporter van een sportclub, of team. Er is sprake van een wederzijds voordeel. HC Nova beseft dat maar al te goed : "Voor wat, hoort wat!”.

Vandaar ook dat wij een uitgebreid, structureel en flexibel sponsorbeleid hebben ontwikkeld, dat uitgaat van uw én onze belangen.

Het sponsorbeleid beoogt een samenwerking waarbij zowel u als HC Nova voordeel behalen. Om dat te bereiken willen we een goede relatie met u opbouwen. Meer met u doen, dan alleen over geld praten. Zo horen we graag van u welke communicatiedoelen u wilt bereiken met sportsponsoring. Zo kunnen we gezamenlijk de best passende optie kiezen of -indien nodig- ontwikkelen. Op basis van de gekozen optie krijgt u een bepaalde sponsorstatus waaraan wij een pakket van tegenprestaties koppelen.

·Sponsorbeleid is integraal onderdeel verenigingsbeleid

Sponsoring vormt voor iedere sportvereniging een onmisbare bron als het gaat om voortbestaan en ontwikkeling van de club. Voor HC Nova is dat niet anders. Wij zetten uw sponsorbijdragen daarom in voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van onze hele hockeyclub. Met andere woorden: de keuzes die zijn gemaakt binnen het verenigingsbeleid vormen het uitgangspunt voor de sponsormogelijkheden binnen de club en visa versa. Zo streven we er bijvoorbeeld voortdurend naar om het ‘clubkader’ (o.a. trainers, coaches) optimaal te begeleiden. Daarbij kunt u denken aan tastbare zaken zoals teamkleding of trainingsmateriaal.

·Zichtbare resultaten

De sponsorresultaten zijn dus direct zichtbaar. Niet alleen in de ontwikkeling van de club, maar vooral ook ‘fysiek’ in de vorm van communicatie-uitingen in en om het veld en het clubhuis. Wat dacht u van shirtsponsoring in combinatie met bordsponsoring langs het veld? Of prefereert u plaatsing van een advertentie op onze website? HC Nova biedt u volop mogelijkheden.


7. Sponsordoelen

HC Nova onderkent de volgende sponsordoelen:

 1. Jeugdopleiding (gekwalificeerde trainers, goede kleding met uniforme uitstraling)
 2. Selectieteams Heren 1 en Dames 1
 3. Clubhuisaccommodatie
 4. Teams (trainingspakken)
 5. Materialen (hockeyballen, bidons, enzovoort)
 6. Evenementen, toernooien 

Wij kunnen u als sponsor het volgende bieden:

 1. Verhogen (lokale/regionale) naamsbekendheid van uw bedrijf of product
 2. Leden van HC Nova vormen sociaal en zakelijk gezien een interessant netwerk
 3. De mogelijkheid om uw bedrijf te profileren in verschillende doelgroepen
 4. Een sympathieke en sportieve manier om uw bedrijf te presenteren


8. Sponsorcommissie

Voor aanmelding als sponsor of verdere informatie kunt u terecht bij de leden van de sponsorcommissie van HC Nova.

[email protected]


Ruud Jongen

Maurice Mommertz

Rick Pickee

André Kompier

Rémy Hamers