HC Nova Vertrouwenspersoon

Tijdens de ALV van 17 november 2017 hebben de leden de Gedragsregels Seksuele Intimidatie aangenomen. Conform deze gedragsregels moet de club een vertrouwenspersoon aanstellen. De vertrouwenspersoon voor onze club is Juulke Lamberts

Hieronder stelt ze zich voor:

Vertrouwenspersoon
Graag wil ik me even aan jullie voorstellen. Enkele weken geleden ben ik gevraagd door de voorzitter TC, Monique van de Veerdonk, of ik vertrouwenspersoon van HC Nova zou willen worden. Ik hoefde hier eigenlijk geen minuut over na te denken. Mijn ouders hebben zelf altijd veel voor hockey verenigingen gedaan binnen bestuur, trainers en coaches werk. Natuurlijk mocht ik altijd mee in het weekend en hetgeen ik daar zo fijn aan vond was dat er een leuke en veilige sfeer voor hockey en spel voor mij als jeugdlid was.  
Graag wil ik er als vertrouwenspersoon met alle bestuurs- en commissie leden voor zorgen dat deze veiligheid er binnen HC Nova ook altijd is. Mochten leden of anderszins betrokkenen binnen de club echter een situatie ervaren waarin geen veiligheid is of wordt ervaren wil ik graag in gesprek om samen te bekijken wat we hieraan kunnen doen en er altijd een luisterend oor is. Als vertrouwenspersoon sta ik los van alle commissies en zal daarmee altijd in overleg met het betrokken lid bespreken of en hoe we de betrokken commissies betrekken in een gesprek. Mochten er zaken zijn welke je graag wil bespreken hoop ik dat je mij weet te vinden en we in gesprek kunnen gaan samen. 

Ik ben te bereiken op
Tel. nr: 06-36539758

Groet Juulke Lamberts