iOS app Android app
Agenda
31-8 
Schuttersfeest
5-9 
Algemene Leden Verga
Hele agenda
Vandaag jarig
Isa Frijns
Handige links
Sponsorwerving, dat doe je zo!
29-1-2019  | 

Sponsorwerving, dat doe je zo!

 

HC Nova is een geweldige club met een mooie gezellige accommodatie, prachtige watervelden en een verzorgd trainingsaanbod. Dat vinden jullie toch ook?!

Echter, dit gaat niet vanzelf. Om ervoor te zorgen dat HC Nova een top club blijft hebben wij hulp nodig in de vorm van sponsoring.


Sponsoring vormt voor iedere sportvereniging n.l. een onmisbare bron als het gaat om voortbestaan en ontwikkeling van de club. Voor HC NOVA is dat niet anders. Wij zetten de sponsorbijdragen daarom in voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van onze hele hockeyclub.


Samen met alle clubleden en vrijwilligers, werkt de sponsorcommissie aan een financieel gezonde club. Dit doen wij door bedrijven en ondernemers te benaderen om ons met geld of in natura te sponsoren. Als bedrijven en ondernemers geld sponsoren mogen zij ook iets van ons terug verwachten. Dit kan een reclame uiting zijn, bijvoorbeeld de borden langs de velden. Maar dat kunnen ook andere afspraken zijn bijvoorbeeld het alleenrecht tot kledingsponsoring.

De sponsorcommissie maakt afspraken met sponsoren en bewaakt dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. HC Nova wil een betrouwbare partner zijn die zich houdt aan die afspraken. In de afgelopen periode hebben echter teams (uiteraard met goede bedoelingen), zonder overleg met de sponsorcommissie afspraken gemaakt. Hierbij heeft men zich niet gerealiseerd dat dit haaks kan staan op afspraken met andere sponsoren. Sponsoren die volgens de regels een serieus bedrag hebben betaald voor een wederdienst vinden het zeer vervelend of zelfs schadelijk voor de relatie als HC Nova niet iedereen gelijk behandelt.

Daarom is het noodzakelijk dat wij overzicht houden over alle afspraken aangaande sponsoring. Dit betekent niet dat clubleden zelf geen sponsoren mogen aandragen. We juichen betrokkenheid en initiatieven juist toe!


Word je gevraagd naar sponsormogelijkheden of wil je zelf een actie starten laat het de sponsorcommissie weten en bespreek eerst met ons de mogelijkheden. Zo borgen we dat HC Nova voor iedereen een fijne club is en blijft!

 

Met sportieve groet,De leden van de sponsorcommissie


terug naar vorige scherm

                     HC Nova
  Winnaar Bestuurderstrofee 2016

Hoofdsponsor
Sponsoren