Aankondiging ALV HC Nova op 27 augustus 2020

23-7 Op 27 augustus 2020 zal er een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvinden in ons clubhuis aan Stadionbaan 38 te Heerlen, tijdens deze ALV zal het financieel jaar 2019-2020 afgesloten worden en de begroting voor het seizoen 2020-2021 behandeld worden. Tevens staat het afscheid van Ivo Rozeboom en de benoeming van Baktash Olomi, als penningmeester, in het bestuur op de agenda. Ben Boekraad is herkiesbaar als voorzitter, hij wordt hierin voorgedragen door het bestuur. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich (volgens de in de statuten geldende voorwaarden) beschikbaar stellen bij het bestuur.
Relevante stukken (agenda, notulen ed) zullen te zijner tijd naar de leden gestuurd en op de site gepubliceerd worden. Reserveer dus 27 augustus 2020 in je agenda voor de ALV van HC Nova.
In verband met de voorzorgsmaatregelen voor het COVID-19 virus verzoeken wij eenieder die aanwezig wil zijn op deze ALV zich aan te melden via [email protected]
 
23-7-2020 Bestuur