Gezocht: nieuwe leden voor de zaalcommissie

13-5 Nieuws

Wil jij voor HC Nova vanaf komend zaalhockeyseizoen helpen de zaalhockey in goede banen te leiden? Stuur dan een mail naar [email protected].

Wat doet de zaalcommissie? Hieronder een kleine opsomming zodat je een beeld krijgt van de activiteiten. De zaalcommissie:

Zorgt voor aansturing van de inventarisatie van zaalhockey binnen HC Nova

Organiseert met de gemeente Heerlen de reservering van de hallen voor de zaaltrainingen en -competitie

Heeft contact met de KNHB om de zaalteams in te schrijven

Stemt met de Technische Commissie diverse zaken af rondom het zaalhockeyseizoen (met voorzitter TC, de lijncoördinatoren, trainerscoördinator, materiaal- en arbitragecommissie en het wedstrijdsecretariaat) 

Is verantwoordelijk voor de zaalhockey coachavond die voor aanvang van de zaalcompetitie wordt georganiseerd

Organiseert aan het eind van het seizoen de evaluatie van het zaalseizoen.

Qua tijdsbesteding dient gerekend te worden met 5 vergaderingen van augustus tot en met november. Daarnaast moet tijdens het zaalhockeyseizoen de mailbox van de zaalcommissie wekelijks worden bijgehouden. En tot slot is er aan het eind van het zaalseizoen nog een afsluitende evaluatievergadering. Een draaiboek ligt klaar en een warme overdracht wordt door de huidige commissieleden gegarandeerd!  

Wil je je aanmelden? Stuur dan een mail naar [email protected]. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Monique van der Veerdonk (voorzitter TC) of één van de huidige zaalcommissieleden (Pieter Theuws of Anneke Notermans), ook via [email protected].


 
13-5-2023 Technische Commissie