Aankondiging ALV HC Nova op 7 september 2021

29-7 Op 7 september 2021 zal er een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvinden in ons clubhuis aan Stadionbaan 38 te Heerlen, tijdens deze ALV zal het financieel jaar 2020-2021 afgesloten worden en de begroting voor het seizoen 2021-2022 behandeld worden. Tevens staat het afscheid van Juulke Lamberts, Remy Hamers en Gosia Ariessen en de benoeming van Monique vd Veerdonk, als voorzitter TC, André Kompier, als voorzitter Sponsorcommissie, en Rik Rompen, als voorzitter Activiteitencommissie , in het bestuur op de agenda. Relevante stukken (agenda, notulen ed) zullen te zijner tijd naar de leden gestuurd en op de site gepubliceerd worden. Reserveer dus 7 september 2021 20.00 uur in je agenda voor de ALV van HC Nova.
 
29-7-2021 Bestuur