Aankondiging ALV HC Nova op 20 september 2022

8-8
Op 20 september 2022 zal er een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvinden in ons clubhuis aan Stadionbaan 38 te Heerlen, tijdens deze ALV zal het financieel jaar 2021-2022 afgesloten worden en de begroting voor het seizoen 2022-2023 behandeld worden. Een vanuit de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) verplichte Statutenwijziging zal ter stemming worden gebracht alsmede wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement.
Verder staat de herbenoeming van de bestuursleden Wijnand Vissers (secretaris), Donny Lurken (penningmeester) en Andy van der Veerdonk (clubhuis) op de planning. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich wenden tot het bestuur.
Relevante stukken (agenda, notulen ed) zullen te zijner tijd naar de leden gestuurd en op de site gepubliceerd worden. Reserveer dus 20 september 2022 20.00 uur in je agenda voor de ALV van HC Nova.

 
8-8-2023 Bestuur