Informatie zaalcompetitie

30-11 Nieuws Beste leden, 

Het bestuur wil iedereen informeren dat in overleg met de TC is besloten dat we dit seizoen geen zaalcompetitie gaan spelen.

De belangrijkste reden voor het besluit is gelegen in het feit dat Zuid-Limburg op dit moment de grootste Corona-brandhaard in Nederland is. Het wel gaan spelen in de zaal brengt reisbewegingen en contacten tussen kinderen met zich mee, met een verhoogd risico op verdere verspreiding en een toename van besmettingen onder deze groep. Op dit moment hebben we reeds te maken met een dusdanig grote uitval van spelers/speelsters als gevolg van Covid dat er ieder weekend meerdere wedstrijden uitvallen. We verwachten hier voorlopig geen verbetering in waardoor ook de teams in de zaal onder druk komen te staan.

Een bijkomend argument om geen zaalcompetitie te gaan spelen, is het feit dat er momenteel geen tot vrijwel geen trainingsmogelijkheid is. Competitie spelen zonder dat er in de zaal getraind kan worden, vinden wij vanuit het oogpunt van blessure preventie zeer ongewenst.

Deze standpunten samen:
-Het beperken van reisbewegingen;
-Hoge mate van COVID-19 besmettingen onder jeugd;
-Grotere kans op blessures door een beperkte trainingsmogelijkheid,
heeft ons doen besluiten niet mee te doen aan de zaalcompetitie.

We realiseren ons dat dit voor meerdere leden een teleurstellend besluit zal zijn, maar zijn van mening dat we gegeven de huidige omstandigheden, na een zorgvuldige afweging niet anders hadden kunnen besluiten.

Uiteraard gaat de TC proberen om vanaf januari een vervangend winterprogramma te organiseren voor zover dat mogelijk is met de dan geldende maatregelen en omstandigheden. Hierover komt tegen die tijd meer informatie.
 
30-11-2022 Algemeen